Out of stock
SKU
MOR-C

MOR-C 挠性联轴器 - 十字滑块型 - 夹紧型

高扭矩
容许误差调整量大

HK$0.00

形状図

MOR-C挠性联轴器 - 十字滑块型 - 夹紧型寸法図

尺寸・CAD

单位 : mm

型号 A L W E F G M 螺丝紧固扭矩
(N・m)
MOR-12C 12 5 16.6 5.2 2.5 4 M2 0.5
MOR-15C 15 5.8 18.8 8.2 2.9 5 M2.5 1
MOR-17C 17 7.3 24.5 8.2 3.7 6 M2.5 1
MOR-20C 20 8.8 27.6 12.2 4.4 7.5 M3 1.5
MOR-26C 26 9.7 30.4 14.2 4.9 9.5 M3 1.5
MOR-30C 30 10 32.6 16.2 5 11.1 M4 2.5
MOR-34C 34 11.1 34 16.2 5.6 12.6 M4 2.5
MOR-38C 38 12.1 40.1 20.3 6 14.2 M5 4
MOR-45C 45 13.8 46 22.3 6.9 16 M5 4
MOR-55C 55 18.7 57 26.5 9.4 20 M6 8
MOR-68C 68 24 77 38.5 12 26 M8 16

型号 最大轴孔径 额定扭矩 最大扭矩 最高转速 惯性 静态 容许偏心 容许偏角 质量
(mm) (N・m)*1 (N・m)*1 (min-1) 力矩 扭转刚性 (mm) (°) (g)*2
        (kg・m2)*2 (N・m/rad)      
MOR-12C 5 1 2 52000 6.6×10-8 60 1 3 3
MOR-15C 6 1.6 3.2 42000 1.7×10-7 80 1 3 5
MOR-17C 6.35 2.2 4.4 37000 3.8×10-7 120 1.2 3 9
MOR-20C 10 3.2 6.4 31000 8.0×10-7 120 1.2 3 13
MOR-26C 14 6 12 24000 2.5×10-6 300 1.5 3 24
MOR-30C 14 15 30 21000 5.3×10-6 530 2 3 39
MOR-34C 16 16 32 18000 8.6×10-6 1000 2.5 3 50
MOR-38C 20 28 56 16000 1.5×10-5 1500 2.5 3 67
MOR-45C 20 30 60 14000 3.2×10-5 2400 3 3 110
MOR-55C 25 45 90 11000 1.0×10-4 4100 4 3 230
MOR-68C 35 80 160 9000 3.3×10-4 6400 4.5 3 440

*1: 无负荷变动,并且向某一方向旋转时的值。负荷变动大,或进行正反运转时,请在选择尺寸时留出余裕。当环境温度高于30℃时,请依据下表的温度修正系数调整额定扭矩和最大扭矩。MOR-C的可使用温度为-20℃~80℃。

根据轴孔径尺寸的不同,轴的可传递摩擦力矩有时会比联轴器的额定扭矩小。MOR MOR-C MOR-K

*2: 最大轴孔径时的值。

More Information
Model number
N/A
Material
铝合金
Characteristics
高扭矩 容许误差调整量大
Color
N/A
Write Your Own Review
You're reviewing:MOR-C 挠性联轴器 - 十字滑块型 - 夹紧型
Your Rating
To Top