ERX.SST-p

ERX.SST-p 可调节手柄

SKU: 1307. 分类: , .

产品描述

ERX.SST-p  - 可调节手柄

标准件 主尺寸 螺杆 齿数 重量
代码 说明 R L D H H1 h1 h2 h3 d1 l1 6g l z g
235061-* ERX.30-SST-p M5x10-* 30 37.5 15.5 30 33.5 29.5 6 23 12 9 M5 10 18 6
235066-* ERX.30-SST-p M5x16-* 30 37.5 15.5 30 33.5 29.5 6 23 12 9 M5 16 18 7
235196-* ERX.30-SST-p M6x10-* 30 37.5 15.5 30 33.5 29.5 6 23 12 9 M6 10 18 8
235201-* ERX.30 SST-p-M6x16-* 30 37.5 15.5 30 33.5 29.5 6 23 12 9 M6 16 18 9
235203-* ERX.30 SST-p-M6x20-* 30 37.5 15.5 30 33.5 29.5 6 23 12 9 M6 20 18 10
235205-* ERX.30 SST-p-M6x25-* 30 37.5 15.5 30 33.5 29.5 6 23 12 9 M6 25 18 11
235207-* ERX.30 SST-p-M6x30-* 30 37.5 15.5 30 33.5 29.5 6 23 12 9 M6 30 18 12
235209-* ERX.44 SST-p-M5x10-* 44 52 15.5 32.5 36 29.5 6 25 12 11 M5 10 18 10
235211-* ERX.44 SST-p-M5x16-* 44 52 15.5 32.5 36 29.5 6 25 12 11 M5 16 18 12
235216-* ERX.44 SST-p-M6x10-* 44 52 15.5 32.5 36 29.5 6 25 12 11 M6 10 18 13
235221-* ERX.44 SST-p-M6x16-* 44 52 15.5 32.5 36 29.5 6 25 12 11 M6 16 18 14
235226-* ERX.44 SST-p-M6x20-* 44 52 15.5 32.5 36 29.5 6 25 12 11 M6 20 18 16
235231-* ERX.44 SST-p-M6x25-* 44 52 15.5 32.5 36 29.5 6 25 12 11 M6 25 18 17
235236-* ERX.44 SST-p-M6x30-* 44 52 15.5 32.5 36 29.5 6 25 12 11 M6 30 18 18
235341-* ERX.63 SST-p-M6x10-* 63 73.5 19 43 47 37.5 8 34.5 15 13.5 M6 10 20 30
235351-* ERX.63 SST-p-M6x20-* 63 73.5 19 43 47 37.5 8 34.5 15 13.5 M6 20 20 31
235421-* ERX.63 SST-p-M6x30-* 63 73.5 19 43 47 37.5 8 34.5 15 13.5 M6 30 20 32
235426-* ERX.63 SST-p-M6x40-* 63 73.5 19 43 47 37.5 8 34.5 15 13.5 M6 40 20 33
235431-* ERX.63 SST-p-M8x16-* 63 73.5 19 43 47 37.5 8 34.5 15 13.5 M8 16 20 31
235436-* ERX.63 SST-p-M8x20-* 63 73.5 19 43 47 37.5 8 34.5 15 13.5 M8 20 20 32
235441-* ERX.63 SST-p-M8x25-* 63 73.5 19 43 47 37.5 8 34.5 15 13.5 M8 25 20 33
235446-* ERX.63 SST-p-M8x30-* 63 73.5 19 43 47 37.5 8 34.5 15 13.5 M8 30 20 37
235451-* ERX.63 SST-p-M8x35-* 63 73.5 19 43 47 37.5 8 34.5 15 13.5 M8 35 20 38
235456-* ERX.63 SST-p-M8x40-* 63 73.5 19 43 47 37.5 8 34.5 15 13.5 M8 40 20 41
235461-* ERX.63 SST-p-M8x45-* 63 73.5 19 43 47 37.5 8 34.5 15 13.5 M8 45 20 42
235466-* ERX.63 SST-p-M8x50-* 63 73.5 19 43 47 37.5 8 34.5 15 13.5 M8 50 20 44
235471-* ERX.63 SST-p-M8x60-* 63 73.5 19 43 47 37.5 8 34.5 15 13.5 M8 60 20 47
235476-* ERX.63 SST-p-M8x70-* 63 73.5 19 43 47 37.5 8 34.5 15 13.5 M8 70 20 52
235601-* ERX.78 SST-p-M8x20-* 78 90.5 24.5 54 58 47 12 44 19 16 M8 20 24 43
235603 -* ERX.78 SST-p-M8x25-* 78 90.5 24.5 54 58 47 12 44 19 16 M8 25 24 44
235605-* ERX.78 SST-p-M8x30-* 78 90.5 24.5 54 58 47 12 44 19 16 M8 30 24 45
235607-* ERX.78 SST-p-M8x40-* 78 90.5 24.5 54 58 47 12 44 19 16 M8 40 24 50
235609-* ERX.78 SST-p-M8x45-* 78 90.5 24.5 54 58 47 12 44 19 16 M8 45 24 52
235611-* ERX.78 SST-p-M8x50-* 78 90.5 24.5 54 58 47 12 44 19 16 M8 50 24 54
235617-* ERX.78 SST-p-M8x70-* 78 90.5 24.5 54 58 47 12 44 19 16 M8 70 24 62
235716-* ERX.78 SST-p-M10x20-* 78 90.5 24.5 54 58 47 12 44 19 16 M10 20 24 58
235726-* ERX.78 SST-p-M10x30-* 78 90.5 24.5 54 58 47 12 44 19 16 M10 30 24 64
235731-* ERX.78 SST-p-M10x35-* 78 90.5 24.5 54 58 47 12 44 19 16 M10 30 24 66
235736-* ERX.78 SST-p-M10x40-* 78 90.5 24.5 54 58 47 12 44 19 16 M10 40 24 67
235741-* ERX.78 SST-p-M10x50-* 78 90.5 24.5 54 58 47 12 44 19 16 M10 30 24 68
235746-* ERX.78 SST-p-M10x60-* 78 90.5 24.5 54 58 47 12 44 19 16 M10 30 24 70
235771-* ERX.78 SST-p-M12x30-* 78 90.5 24.5 54 58 47 12 44 19 16 M12 30 24 74
235773-* ERX.78 SST-p-M12x35-* 78 90.5 24.5 54 58 47 12 44 19 16 M10 30 24 76
235781-* ERX.78 SST-p-M12x40-* 78 90.5 24.5 54 58 47 12 44 19 16 M12 40 24 77
235786-* ERX.78 SST-p-M12x50-* 78 90.5 24.5 54 58 47 12 44 19 16 M12 50 24 79
235893-* ERX.78 SST-p-M12x70-* 78 90.5 24.5 54 58 47 12 44 19 16 M10 30 24 82
235901-* ERX.95 SST-p-M12x30-* 95 109 26.5 64.5 69 54.5 13 53 21.5 18 M12 30 26 87
235911-* ERX.95 SST-p-M12x40-* 95 109 26.5 64.5 69 54.5 13 53 21.5 18 M12 40 26 90
235921-* ERX.95 SST-p-M12x50-* 95 109 26.5 64.5 69 54.5 13 53 21.5 18 M12 50 26 93
235941-* ERX.95 SST-p-M12x70-* 95 109 26.5 64.5 69 54.5 13 53 21.5 18 M12 70 26 98
236001-* ERX.108 SST-p-M12x30-* 108 123 30 65.5 70 54.5 11 52.5 25 20 M12 30 28 70
236003-* ERX.108 SST-p-M12x40-* 108 123 30 65.5 70 54.5 11 52.5 25 20 M12 40 28 73
236006-* ERX.108 SST-p-M12x50-* 108 123 30 65.5 70 54.5 11 52.5 25 20 M12 50 28 75
236011-* ERX.108 SST-p-M12x70-* 108 123 30 65.5 70 54.5 11 52.5 25 20 M12 70 28 80
 
 
Technical information
 

柄身

 

玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体。耐溶剂、机油、油脂以及其它化学溶剂。

 
 

颜色

 

黑灰色,亚光饰面。

 
 

按钮

 

Ergostyle色高科技聚合体,光亮饰面。

 
 

带止动销的紧固元件

 

黑色玻璃纤维加固高科技聚合体,突出部带滚花,使最初的拧紧更容易进行。AISI302不锈钢复位弹簧。

 
 

装配

 

镀锌钢螺杆,带倒角平头,符合UNI 947:ISO 4753规定(参见技术说明 )。

 
 

应要求可提供以下特殊型号(如订货数量充足)

 

柄身为橙色。

 
 

特征及应用

 

特别适用于因缺乏空间位置,旋转角度受到限制的情况。 
与其它带金属固定螺钉的可调节手柄类型相比,该手柄: 
– 为操作者提供完全电绝缘。 
– 手柄释放更舒适。 
AISI303不锈钢具有高耐蚀性,在特殊的卫生、气候和环境条件下或法律强制要求使用耐腐蚀材料的部门内,所有机械和设备上均可使用由该材料制成的可调节手柄。 

 
 

抗应力 

 

可调节手柄通常用于重复紧固的场合,有些场合的使用频率很高。所以,手柄组件以及用于将手柄夹紧力传递到带螺纹的操作件(插件或者螺栓)的齿圈抗应力(即抵抗频繁的紧固操作),非常重要。 
事实上,通过我们实验室里相应能够模拟最恶劣工作条件的设备,进行了多次试验后,显示ERX.78可调节手柄,在施加490N力的情况下,也能够承受超过100,000次的紧固操作,而不会弯曲。 
材料的选择,以及对手柄部分合理的设计,使得ELESA可调节手柄能够到达的抗应力植,高于那些在正常工作条件下进行操作的抗应力值。 

 
 

使用说明

 

抬起手柄杆,脱开夹紧装置齿状件,并将其返回至起始位置,以便夹紧。松开手柄杆,复位弹簧将自动使齿状件恢复到啮合状态。

 
 

人体工程学及设计理念

 

微拱形手柄杆及符合人体工程学要求的端头使得操作者可更舒适、安全地握紧手柄,并且使手柄的外观看起来更为优美。同时,拇指能自然地放在按钮上。