GA01-GA02-GA05

GA01 GA02 GA05 重力式位置指示器

SKU: 1440. 分类: , .

产品描述

GA01 GA02 GA05   - 重力式位置指示器

标准件 转动比 主尺寸 刻度盘 重量
顺时针 逆时针
代码 说明 代码 说明 D P D1 P1 p2 C R N g
CE.20101 GA01-0012-D CE.20102 GA01-0012-S 12 49.6 30 48.3 20.5 1.6 42 37 30 140
CE.20201 GA01-0020-D CE.20202 GA01-0020-S 20 49.6 30 48.3 20.5 1.6 42 37 30 140
CE.20301 GA02-0006-D CE.20302 GA02-0006-S 6 68.4 32 67.0 19.3 1.0 60 51 44 210
CE.20401 GA02-0010-D CE.20402 GA02-0010-S 10 68.4 32 67.0 19.3 1.0 60 51 44 210
CE.20501 GA02-0012-D CE.20502 GA02-0012-S 12 68.4 32 67.0 19.3 1.0 60 51 44 210
CE.20601 GA02-0020-D CE.20602 GA02-0020-S 20 68.4 32 67.0 19.3 1.0 60 51 44 210
CE.20701 GA02-0024-D CE.20702 GA02-0024-S 24 68.4 32 67.0 19.3 1.0 60 51 44 210
CE.20801 GA02-0030-D CE.20802 GA02-0030-S 30 68.4 32 67.0 19.3 1.0 60 51 44 210
CE.20901 GA02-0036-D CE.20902 GA02-0036-S 36 68.4 32 67.0 19.3 1.0 60 51 44 210
CE.21301 GA05-0012-D CE.21302 GA05-0012-S 12 112.7 32 111.0 18.8 1.0 102 89 76 420
CE.21401 GA05-0020-D CE.21402 GA05-0020-S 20 112.7 32 111.0 18.8 1.0 102 89 76 420
CE.21501 GA05-0024-D CE.21502 GA05-0024-S 24 112.7 32 111.0 18.8 1.0 102 89 76 420
CE.21601 GA05-0030-D CE.21602 GA05-0030-S 30 112.7 32 111.0 18.8 1.0 102 89 76 420
CE.21701 GA05-0036-D CE.21702 GA05-0036-S 36 112.7 32 111.0 18.8 1.0 102 89 76 420
CE.21901 GA05-0060-D CE.21902 GA05-0060-S 60 112.7 32 111.0 18.8 1.0 102 89 76 420
CE.22101 GA05-0100-D CE.22102 GA05-0100-S 100 112.7 32 111.0 18.8 1.0 102 89 76 420
其他可供转动比(最少订货量为5件) 应要求可提供以下特殊型号
GA01 2,4,5,6,8,10,15,16,24,30,36,40,48,50,60,72,100,120 特殊刻度盘-特殊转动比-充液-单指针-表面
GA02 2,4,5,8,15,16,40,48,50,60,72,100,120,150,200
GA05 2,4,5,6,8,10,15,16,40,48,50,72,100,120,150,200
 
 
Technical information
 

壳体

 

镀锌不锈钢。 

 
 

表前盖

 

AISI303不锈钢。 

 
 

表面 

 

玻璃

 
 

刻度盘

 

亚光阳极氧化铝型材,黑色顺时针或逆时针刻度。 

 
 

读数

 

黑色指针指示主轴从起始位置(0)起的转动圈数;红色指针指示其该次转动的移动部分。 
特殊的滚珠座圈轴承确保了读数的精确度。 

 
 

转动比

 

欲选择转动比,参见重力式位置指示器说明。

 
 

特征及应用

 

重力式位置指示器适用于装在水平或最大倾斜角度为60°的主轴上的手轮或旋钮(参见 重力式位置指示器说明)。 
欲选择手轮,参见 “手轮/旋钮与指示器的合理装配”表。