GA11-GA12

GA11 GA12 重力式位置指示器

SKU: 1446. 分类: , .

产品描述

GA11  GA12  - 重力式位置指示器

标准件 转动比 主尺寸 刻度盘 重量
顺时针 逆时针
代码 说明 代码 说明 D P D1 P1 C R N g
CE.70021 GA11-0010-D CE.70022 GA11-0010-S 10 49.8 30 48.2 23 42 37 30 75
CE.70031 GA11-0012-D CE.70032 GA11-0012-S 12 49.8 30 48.2 23 42 37 30 75
CE.70051 GA11-0020-D CE.70052 GA11-0020-S 20 49.8 30 48.2 23 42 37 30 75
CE.70061 GA11-0024-D CE.70062 GA11-0024-S 24 49.8 30 48.2 23 42 37 30 75
CE.70069 GA11-0030-D CE.70070 GA11-0030-S 30 49.8 30 48.2 23 42 37 30 75
CE.70081 GA11-0040-D CE.70082 GA11-0040-S 40 49.8 30 48.2 23 42 37 30 75
CE.70301 GA12-0006-D CE.70302 GA12-0006-S 6 68.5 32 67.0 25 60 51 44 125
CE.70401 GA12-0010-D CE.70402 GA12-0010-S 10 68.5 32 67.0 25 60 51 44 125
CE.70501 GA12-0012-D CE.70502 GA12-0012-S 12 68.5 32 67.0 25 60 51 44 125
CE.70601 GA12-0020-D CE.70602 GA12-0020-S 20 68.5 32 67.0 25 60 51 44 125
CE.70701 GA12-0024-D CE.70702 GA12-0024-S 24 68.5 32 67.0 25 60 51 44 125
CE.70801 GA12-0030-D CE.70802 GA12-0030-S 30 68.5 32 67.0 25 60 51 44 125
CE.70901 GA12-0036-D CE.70902 GA12-0036-S 36 68.5 32 67.0 25 60 51 44 125
其他可供转动比(最少订货量为10件) 应要求可供以下特殊型号
GA11 2,4,5,6,8,15,16,36,48,50,60,72,100,120 特殊刻度盘-特殊转动比-充液-单指针
GA12 2,4,5,8,15,16,40,48,50,60,72,100,120,150,200
 
 
Technical information
 

壳体

 

玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体。内铸主轴。耐溶剂、机油、油脂以及其它化学溶剂。 

 
 

表前盖

 

高科技聚合体,模压于表面上。 

 
 

颜色

 

黑色,亚光饰面。

 
 

透明读数窗口

 

透明聚酰胺基(PA-T)高科技聚合体表面(使用时不易破碎)。超声波焊接在壳体上。耐溶剂、机油、油脂以及其它化学溶剂(清洁时不得接触酒精)。 

 
 

刻度盘

 

亚光阳极氧化铝型材,黑色顺时针或逆时针刻度。 

 
 

读数

 

黑色指针指示主轴从起始位置(0)起的转动圈数;红色指针指示其该次转动的移动部分。 
特殊的滚珠座圈轴承确保了读数的精确度。 

 
 

转动比

 

欲选择转动比,参见重力式位置指示器说明。 

 
 

IP保护

 

完全密封的指示器保护等级为IP67,符合IEC 529表 的规定。

 
 

特征与应用

 

使用的位置范围,从水平到倾斜60°的各种控制主轴。