GN-227

GN 227 压制钢轮幅手轮

SKU: 1237. 分类: , .

产品描述

GN 227 - 压制钢轮幅手轮

标准件 主尺寸 孔径 轮辐数 重量
说明 D L B d1 s0 s1 -0.1 s2 -0.1 ±0.5 h1 -1 g
GN 227-50-V6-* 50 15.5 8 10 V6 5.8 6.15 9 8 3 21
GN 227-50-V7-* 50 15.5 8 10 V7 6.8 7.15 9 8 3 20
GN 227-60-V6-* 60 16.5 10 10 V6 5.8 6.15 9 8 3 30
GN 227-60-V7-* 60 17.5 10 10 V7 6.8 7.15 10 9 3 29
GN 227-70-V7-* 70 19 11 11 V7 6.8 7.15 10 9 3 38
GN 227-70-V8-* 70 19 11 11 V8 7.8 8.15 10 9 3 37
GN 227-80-V8-* 80 20 12 14 V8 7.8 8.15 11 10 3 63
GN 227-80-V9-* 80 20 12 14 V9 9 9.15 12 11 3 62
GN 227-90-V9-* 90 24 14 14 V9 8.8 9.15 12 11 3 80
GN 227-100-V9-* 100 24 18 15 V9 9 9.2 13 12 4 103
GN 227-100-V10-* 100 24 18 15 V10 9.8 10.2 13 12 4 102
GN 227-120-V11-* 120 31 16 17 V11 11 11.2 14 13 4 165
GN 227-120-V12-* 120 32.5 16 17 V12 12 12.25 16 14 4 164
GN 227-140-V12-* 140 32.5 19 17 V12 12 12.25 16 14 4 237
GN 227-160-V14-* 160 37 21 19 V14 14 14.25 20 18 4 310
 
 
Technical information
 

材料

 

压制钢、环氧树脂涂层。

 
 

颜色

 

黑色RAL 9005(SW型)、红色RAL 3000(RT型)、无涂层(RH型)。

 
 

装配

 

加强型轮毂,带方形孔。

 
 

特征及应用

 

GN227压制钢轮辐手轮由经过专门工艺加工的单体非焊接压制薄板构成,使得轮毂得到了加强。这种手轮专门设计用于阀门的操作,耐高温和耐火。略带锥形的方孔。可以方便安装,并且牢固地固定在轴上。 
若所需直径较小,请参见VCRT高科技聚合体瓣形凸起旋钮