PA11-PA12

PA11 PA12 正驱动式指示器

SKU: 1459. 分类: , .

产品描述

PA11  PA12  - 正驱动式指示器

标准件 转动比 主尺寸 刻度盘 重量
顺时针 逆时针
代码 说明 代码 说明 D P D1 P1 C R N g
CE.74021 PA11-0010-D CE.74022 PA11-0010-S 10 49.8 30 48.2 23 42 37 30 80
CE.74031 PA11-0012-D CE.74032 PA11-0012-S 12 49.8 30 48.2 23 42 37 30 80
CE.74053 PA11-0020-D CE.74054 PA11-0020-S 20 49.8 30 48.2 23 42 37 30 80
CE.74069 PA11-0030-D CE.74070 PA11-0030-S 30 49.8 30 48.2 23 42 37 30 80
CE.74401 PA12-0010-D CE.74402 PA12-0010-S 10 68.5 32 67.0 25 60 51 44 130
CE.74501 PA12-0012-D CE.74502 PA12-0012-S 12 68.5 32 67.0 25 60 51 44 130
CE.74601 PA12-0020-D CE.74602 PA12-0020-S 20 68.5 32 67.0 25 60 51 44 130
CE.74801 PA12-0030-D CE.74802 PA12-0030-S 30 68.5 32 67.0 25 60 51 44 130
其他可供转动比(最少订货量为10件) 应要求可提供以下特殊型号
PA11 2,4,5,6,8,15,16,24,36,40,48,50,60,72,100,120 特殊刻度盘 – 特殊转动比 – 单指针
PA12 2,4,5,6,8,15,16,24,36,40,48,50,60,72,100,120,150,200
 
 
Technical information
 

壳体

 

玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体。内铸主轴。耐溶剂、机油、油脂以及其它化学溶剂。 

 
 

表前盖

 

高科技聚合体,模压于表面上。 

 
 

颜色

 

黑色,亚光饰面。 

 
 

表面

 

透明聚酰胺基(PA-T)高科技聚合体表面(使用时不易破碎)。超声波焊接在壳体上。耐溶剂、机油、油脂以及其它化学溶剂(清洁时不得接触酒精)。 

 
 

刻度盘

 

亚光阳极氧化铝型材,黑色顺时针或逆时针刻度。 

 
 

读数

 

黑色指针指示主轴从起始位置(0)起的转动圈数;红色指针指示其该次转动的一部分。 
特殊的滚珠座圈轴承确保了读数的精确度。 

 
 

转动比

 

预选择转动比,参见正驱动指示器说明(参见第470页)。

 
 

IP保护

 

完全密封的指示器的保护等级为IP65,符合IEC 529表的规定 

 
 

特征及应用

 

正驱动式指示器适用于装在处于任何位置的主轴上的手轮或旋钮。 
预选择手轮,”手轮/旋钮与指示器的合理装配”表。